Kosten

Verzekerde zorg
Vrijwel alle psychologische/psychotherapeutische behandelingen voor volwassenen die ik aanbied, wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (als generalistische basis-ggz / gespecialiseerde ggz). U krijgt de behandeling alleen vergoed als u een geldige verwijsbrief van uw huisarts heeft. Ook moet er sprake zijn van
a) een psychische stoornis die onder de verzekerde zorg valt (dit wordt bepaald door het Zorginstituut Nederland), en
b) van een toegestane therapie (dit wordt bepaald door Zorgverzekeraars Nederland).

In één of enkele gesprekken stel ik als uw behandelaar vast of er inderdaad sprake is van een stoornis waarvan de behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht er toch geen sprake zijn van een stoornis, dan worden de eerste diagnostische consulten nog wel vergoed.

Contracten met deze zorgverzekeraars in 2024 (verzekerde zorg)
Voor 2024 heeft de praktijk een contract met alle zorgverkeraars. Zie voor een overzicht onderaan deze pagina, of klik hier. Voor CZ-verzekerden is er inmiddels een plafond. Zie daarvoor hier.
Ik stuur de facturen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding is in natura: de zorgverzekeraar betaalt de factuur direct aan de behandelaar. U merkt daar dus niets van. Wel kunnen deze nota’s door uw zorgverzekeraar met uw (verplicht en eventueel vrijwillig) eigen risico worden verrekend, als dat nog open staat.

Tarieven
De maximumtarieven van deze zorgprestaties worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief per consult wordt bepaald door het type consult en de duur daarvan. Onze praktijk rekent de volgende tarieven voor de meest voorkomende consulten, klik daarvoor hier.
De intake valt onder diagnostiek, vervolggesprekken vallen onder behandeling. Er wordt de regel ‘planning=realisatie‘ gehanteerd

Onverzekerde zorg voor volwassenen
Ook als er geen sprake is van verzekerde zorg, kunt u in overleg met mij er toch voor kiezen om in behandeling te gaan. De kosten van deze behandeling zijn dan geheel voor uw eigen rekening. Voor deze consulten brengt de praktijk het zogenoemde ‘niet basispakketzorg consult’ in rekening, tegen een tarief van € 150 per 60 minuten bestede tijd. Dat is zowel de tijd die ik gesprek met u én de tijd die nodig is voor de zorgvuldige voorbereiding van de gesprekken en de vereiste verslaglegging. Voor onverzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts niet nodig.

Annuleren van gesprekken
Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren (in werkdagen) een gesprek afzeggen. Indien u een gesprek niet tijdig annuleert, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening. De praktijk mag hiervoor zelf een tarief vaststellen. U ontvangt hiervoor een factuur die u zelf moet betalen. Deze factuur wordt niet vergoed door uw verzekeraar. Het tarief voor een gemist gesprek is € 50.

Overzicht Zorverzekeraars:
Pieter Schoneveld heeft voor zowel Basis GGZ als gespecialiseerde GGZ (SGGZ) contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars:

ACHMEA:

Naam Rol UZOVI code
De Friesland Zorgverzekeraar Verzekeraar (gefuseerd met Achmea) 3358
FBTO Verzekeraar 3351
Interpolis Verzekeraar 3313
Pro Life Label van Zilveren Kruis 3311
ZieZo Label van Zilveren Kruis 3311
Zilveren Kruis Verzekeraar en hoofdconcern 3311

VGZ:

Naam Rol UZOVI code
Bewuzt Label van VGZ 7095
IZA Verzekeraar 3334
IZZ (VGZ voor de zorg) Label van VGZ 7095
UMC Verzekeraar 0736
Univé Verzekeraar 0101
VGZ Verzekeraar en hoofdconcern 7095
United Consumers VGZ Label/collectief van VGZ 7095
ZEKUR Label van Univé 0101
ZEKUR (Gewoon ZEKUR polis) Label van Univé 3361

CZ

Naam Rol UZOVI code
CZ Verzekeraar en hoofdconcern 9664
CZdirect Label van CZ 9664
Just Label van CZ 9664
Nationale-Nederlanden Verzekeraar 9664
OHRA Verzekeraar 96
MENZIS
Naam Rol UZOVI code
Anderzorg Verzekeraar 3333
Hema Label van Menzis 3332
Menzis Verzekeraar en hoofdconcern 3332
VinkVink Label van Menzis 3332

DSW Stad – Holland

Naam Rol UZOVI code
DSW Verzekeraar en hoofdconcern 7029
inTwente Label van DSW 3344
Stad Holland Verzekeraar, geen onderdeel maar gelieerd aan DSW 7037
Zorg en Zekerheid
Naam Rol UZOVI code
AZVZ Label van Zorg en Zekerheid 7085
Zorg en Zekerheid Verzekeraar en hoofdconcern 7085

ONVZ

Naam Rol UZOVI code
ONVZ Verzekeraar en hoofdconcern 3343
PNOzorg Label van ONVZ 3343
VvAA Label van ONVZ 3343
Jaaah Label van ONVZ 3343
ASR Ziektekostenverzekeringen
Naam Rol UZOVI code
a.s.r. Verzekeraar 9018
Ditzo Label van a.s.r. Ziektekosten 3336

ENO

Naam Rol UZOVI code
Salland Verzekeraar 3347
Zorgdirect Label van Salland 3347

EU Care (Caresq)

Naam Rol UZOVI code
Aevitae (Eucare) Volmacht voor Eucare 3360