CZ-verzekerden 2024 uitzonderingen

Sonja Fransman
Sonja Fransman heeft geen contracten met CZ.  Mocht u bij CZ verzekerd zijn en wel bij mij in behandeling willen dan dient u rekening te houden met een eigen bijdrage per sessie. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzekeringspolis.

Pieter Schoneveld
Het budget voor startende cliënten die CZ-verzekerd zijn is per 22 februari helaas op.  Er is sprake van een zorgkostenplafond. Voor cliënten die reeds in behandeling zijn of op de wachtlijst staan, is er wel voldoende budget. U kunt uw verzekeraar vragen om een uitzondering. U krijgt een verklaring dat de behandeling alsnog verzekerd is. U kunt hiervoor contact opnemen met  uw verzekeraar.

Angela Bakker
Het budget voor startende cliënten die CZ-verzekerd zijn is per begin maart bereikt.Er is sprake van een zorgkostenplafond. Voor cliënten die reeds in behandeling zijn of op de wachtlijst staan, is er wel voldoende budget.

———————————————————————————————–
CZ-verzekeringen:

Naam Rol UZOVI code
CZ Verzekeraar en hoofdconcern 9664
CZdirect Label van CZ 9664
Just Label van CZ 9664
Nationale-Nederlanden Verzekeraar 9664
OHRA Verzekeraar 96