Behandelaanbod

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is gericht op lichte tot matige psychische problemen en is kortdurend. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan angstklachten, stemmingsklachten (depressies) en trauma gerelateerde klachten. Afhankelijk van de problematiek en in overleg met u zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

U wordt eerst uitgenodigd voor een intakegesprek. De intake is een kennismaking tussen u en uw behandelaar (zorgaanbieder). Tijdens de eerste gesprekken (intake) onderzoekt de behandelaar samen met u wat er aan de hand is en waar u mee geholpen wilt en kunt worden. Na het intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld, dat samen met u besproken wordt. Wanneer hier overeenstemming over is zal behandeling worden gestart. Behandeling bestaat uit gesprekken van 45 minuten waarin gesproken wordt over uw problemen, op de wijze waarop u met deze problemen omgaat en mogelijkheden deze aan te pakken. Digitale afspraken zijn mogelijk.

Soms blijkt tijdens de intake of gaandeweg de behandeling dat langer durende of meer specialistische behandeling nodig is, dan  zullen wij dat met u bespreken.

————————————————
Registraties
kwaliteitsstatuut
Klachten procedure
Privacy statement
Betalingsvoorwaarden