Behandelaanbod

Behandeling bestaat afhankelijk van de soort therapie uit sessies van 45 of 60 minuten waarin gesproken wordt over uw problemen, de wijze waarop u met deze problemen omgaat en de mogelijkheden deze aan te pakken. In de behandeling integreer ik cognitieve gedragstherapie met schemagerichte elementen en EMDR. Ook kan gebruik gemaakt worden van e-health modules die aansluiten bij uw problematiek. U krijgt zicht op de rol van uw gedachten en gedrag in uw klachten, hetgeen mogelijkheden biedt om klachten en problemen te veranderen, er anders mee om te gaan of u er anders toe te verhouden. Digitale afspraken zijn in overleg mogelijk, mits er een goede therapeutische relatie is. 

————————————————
Registraties
kwaliteitsstatuut
Klachten procedure
Privacy statement
Betalingsvoorwaarden