Verwijzers

Wij maken bij verwijzingen bij voorkeur gebruik van zorgdomein

De verwijsbrief dient te vermelden dat:
– het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-V
– dat de huisarts verwijst naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz.
– datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, AGB-code van de verwijzer, stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer,  gegevens van de patiënt (naw-gegevens en geboortedatum).

Klik hier voor de in- exclusiecriteria voor de BGGZ
Klik hier voor de in- exclusiecriteria voor de SGGZ