Voor wie (niet)

Heeft u klachten of problemen waar u zelf niet uitkomt? Bent u gemotiveerd uw eigen aandeel bij uw problemen te onderzoeken? En bent u bereid te veranderen? Dan bent u van harte welkom in mijn praktijk. De behandeling vindt plaats binnen de Basis ggz en is gericht op lichte tot matige psychische problemen en is kortdurend.

Met welke problematiek / klachten kunt u bij mij terecht?

 • Milde tot matige stemmingsklachten (o.a. somberheid grootste gedeelte van de dag, verminderde interesse en plezier, vermoeidheid, slaapproblemen en concentratieproblemen).
 • Milde angstklachten (o.a. paniekaanvallen, sociale angst, overmatig piekeren, fobieën, vermijdingsgedrag).
 • Trauma-gerelateerde klachten (o.a. terugkerende nare herinneringen, beelden of dromen, overmatige alertheid en prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag).
 • Persisterende rouwstoornis
 • Milde dwanggedachten of handelingen
 • Overige klachten (o.a. negatief zelfbeeld, faalangst, perfectionisme, omgaan met een chronische ziekte,l evensfaseproblematiek, overbelasting/burnout). Let op! deze klachten worden niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

Met welke problematiek / klachten kunt u niet bij mij terecht?

 • Diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD en ASS).
 • Hardnekkige patronen die in de persoonlijkheid zijn verweven en waar een langer traject of meer specialistische behandeling voor nodig is.
 • Eetstoornissen, waaronder lichte eetbuistoornis.
 • Crisis gevoeligheid (o.a. indringende zelfmoordgedachten, zelfbeschadigend gedrag).
 • Verslavingsproblemen
 • Vervolg of nabehandeling bij verslavingsproblemen
 • Psychothische klachten
 • Verstandelijke beperking (IQ lager dan 80)
 • Relatietherapie
 • Chronische of terugkerende psychiatrische problematiek, zoals bipolaire stoornis of chronische persoonlijkheidsproblematiek (wordt tevens niet vergoed door de zorgverzekeraar).
 • Genderidentiteitsvraagstukken
 • Vroegkinderlijk langdurig traumaMensen die intensievere behandeling nodig hebben dan 1x per week of 1x per twee weken een gesprek.
 • Mensen zonder Nederlandse verzekering
 • Mensen verwikkeld in juridische procedure.

 

————————————————
Registraties
Kwaliteitsstatuut
Klachten procedure
Privacy statement
Betalingsvoorwaarden