Werkwijze

Aanmelding
Nadat uw huisarts (of andere verwijzer) een verwijzing via zorgdomein heeft verstuurd kunt u contact opnemen voor een telefonische screening.

Mocht u zich specifiek bij mij, Pieter Schoneveld, willen aanmelden kunt op vrijdag tussen 13.15-13.45 bellen voor een telefonische screening via: 06- 23 92 66 74.

Mocht u zich willen aanmelden voor een psychologische behandeling maar heeft u geen specifieke voorkeur voor een behandelaar, dan kunt u op onderstaande dagen bellen:

– Maandag: 13-15-13.45 uur; Esther Menkveld, verwijzing basis ggz
– Dinsdag: 13.15-13.45 uur: Angela Bakker, verwijzing basis ggz
– Donderdag: 13-15-13.45 uur, Sonja Fransman, verwijzing basis en sggz
– Vrijdag: 13.15-13.45 uur, Pieter Schoneveld, verwijzing basis en sgg

Tijdens de telefonische screening wordt u gevraagd kort te vertellen wat uw probleem is en welke hulp u wilt. Het gaat hierbij om de inschatting of ik u kan /wij u kunnen helpen, welke hulp u nodig heeft (basis of gespecialiseerde ggz), welke soort behandeling en eventueel welke behandelaar bij u past. Meestal kan hier snel een inschatting van gemaakt worden. Als dat zo is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Als de wachtlijst voor u te lang is, wordt geadviseerd elders hulp te zoeken of wachtlijstbemiddeling via u zorgverzekeraar in te schakelen. Als u voorkeur heeft voor een psycholoog of soort behandeling kunt u contact opnemen met de betreffende psycholoog. U kunt het ook aangeven met degene die u spreekt.

Intake
De intake/diagnostiek fase bestaat uit het invullen van een online vragenlijst en 1-2 gesprekken van 60 minuten die bedoeld zijn om de problematiek en hulpvraag helder te krijgen. In enkele gevallen zal blijken dat u andere hulp of meer specialistische hulp nodig heeft. Er zal dan gekeken worden of u kunt worden doorverwezen. Ik heb een breed hulpverleningsnetwerk in de regio. Het is belangrijk dat u het gevoel heeft dat het tussen u en mij klikt. Mocht u dat gevoel niet hebben, dan kijken we naar andere behandelmogelijkheden met samenwerkingspartners of binnen de regio. Tijdens de intake wordt stil gestaan bij wat de meest gangbare behandeling(en) voor uw klachten is/zijn, gebaseerd op moderne wetenschappelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van uw problematiek wordt in overleg met u, bepaald welk type behandeling het best bij u past. worden besproken en er wordt een zorgvraagtypering en behandelplan opgesteld.

Behandeling
Na de intake/diagnostiekfase zullen er behandelsessies plaatsvinden. Deze sessies zullen afhankelijk van de therapie 45 of 60 minuten duren. Behandeling binnen de BGGZ zal maximaal 12 sessies bevatten. Behandeling binnen de SGGZ zal in principe niet langer dan 1 jaar zijn. Binnen de behandeling is er ruimte voor uw problemen, de wijze waarop u met deze problemen omgaat en de mogelijkheden deze aan te pakken. U krijgt zicht op de rol van uw gedachten en gedrag in uw klachten, vervolgens leert u anders met uw klachten om te gaan of u er anders toe verhouden zodat u er minder last van heeft. Ik werk veelal met integratieve psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, schemagerichte interventies en EMDR.  Eventueel zijn, in overleg, digitale afspraken mogelijk. Tijdens de behandeling zijn er regelmatig evaluatiemomenten waarna het behandelplan eventueel bijgesteld kan worden. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie en een korte computervragenlijst.

Als extra ondersteuning voor de behandeling neemt ik regelmatig deel aan intervisie met vakgenoten. Hier worden anoniem behandelingen met elkaar besproken.

————————————————
Registraties
Kwaliteitsstatuut
Klachten procedure
Privacy statement
Betalingsvoorwaarden