Wachttijd

———————————————————
De verwachte wachttijd is na 25-6-2024:

* voor de basis ggz  ca. 17 weken bij Angela Bakker en Esther Menkveld
* voor basis en specialistische ggz bij Sonja Fransman ca. 17 weken
* voor basis en specialistische ggz bij Pieter Schoneveld ca. 17 weken

* Na intake is er geen wachttijd.

* Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van verzekeraar, diagnose of urgentie.

*Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Datum van dit bericht: 25-6-2024