Behandelaanbod

Afhankelijk van uw problematiek en hulpvraag kunnen er verschillende behandelmethodes ingezet worden, hierover zal uitleg gegeven worden bij start van de behandeling. Het blijft in elk geval nooit alleen bij ‘praten over’, want juist het oefenen in, of tussen de sessies door is nodig om tot verandering in jouw dagelijks leven te komen. Verder kan gebruik gemaakt worden van e-health modules die aansluiten bij uw problematiek. Digitale afspraken zijn in overleg mogelijk, mits er een goede werk-relatie is. 

Behandelmethodes die door mij gebruikt worden zijn:

Cognitieve gedragtherapie patienteninformatie

CGT  gaat ervan uit dat gedachten, gedrag en gevoelens met elkaar samenhangen. Je leert bijvoorbeeld hoe je je gedrag kan veranderen door niet-helpende gedachten om te buigen naar helpende gedachten. Vaak krijg je bij cognitieve gedragstherapie ook oefeningen mee om hier ook buiten de therapie mee te oefenen.

EMDR /emdr

Wanneer de klachten traumagerelateerd zijn kan er EMDR ingezet worden, waardoor de emotionele lading van nare gebeurtenissen uit het verleden wordt verminderd en deze ervaringen minder invloed hebben op het heden.

Schematherapie (elementen daaruit) schematherapie

Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan.

Interpersoonlijke therapie

IPT is een behandeling bij depressieve klachten. Veranderingen in relaties kunnen psychische klachten uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Tijdens de therapie leert je hoe je contact met anderen verloopt en hoe je dit kunt verbeteren.

Acceptance Commitment Therapy (elementen daaruit) 

ACT is een vorm van gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met psychische klachten die vaak gepaard gaan met vervelende gedachten en gevoelens. Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Deze manier zorg je ervoor dat je kunt blijven investeren in de dingen die je echt belangrijk vindt.

 

 

————————————————
Registraties
Kwaliteitsstatuut
Klachten procedure
Privacy statement
Betalingsvoorwaarden