Werkwijze

Aanmelding

Nadat uw huisarts (of andere verwijzer) een verwijzing via zorgdomein heeft verstuurd kunt u contact opnemen voor een telefonische screening.

Mocht u zich specifiek bij mij, Esther Menkveld  willen aanmelden kunt op maandag tussen 13.15-13.45 bellen voor een telefonische screening via: 06- 23 92 66 74.

Mocht u zich willen aanmelden voor een psychologische behandeling maar heeft u (nog) geen specifieke voorkeur voor een behandelaar, dan kunt u op onderstaande dagen bellen, u kunt dan alsnog u voorkeur voor behandelaar aangeven.

– Maandag: 13-15-13.45 uur; Esther Menkveld, verwijzing basis ggz
– Dinsdag: 13.15-13.45 uur: Angela Bakker, verwijzing basis ggz
– Donderdag: 13-15-13.45 uur, Sonja Fransman, verwijzing basis en sggz
– Vrijdag: 13.15-13.45 uur, Pieter Schoneveld, verwijzing basis en sgg

Tijdens de telefonische screening wordt u gevraagd kort te vertellen wat uw probleem is en welke hulp u wilt. Het gaat hierbij om een inschatting of u bij mij of bij ons op de goede plek bent. Als dat zo is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Als de wachtlijst voor u te lang is, wordt geadviseerd elders hulp te zoeken of wachtlijstbemiddeling via u zorgverzekeraar in te schakelen.

 

Intake

In een intake-gesprek brengen wij samen uw klachten en behandeldoelen in kaart. De intake bestaat uit 1 a 2 gesprekken en het invullen van een online vragenlijst en soms aanvullende vragenlijsten.  Afhankelijk van uw problematiek wordt in overleg met u, bepaald welk type behandeling het best bij u past. Vervolgens stellen wij een behandelplan op en plannen wij vervolgafspraken in.Met uw toestemming wordt er een korte samenvatting verstuurd naar uw huisarts.

Het is belangrijk dat u het gevoel heeft dat het klikt. Mocht u dat gevoel niet hebben, dan kijken we naar andere behandelmogelijkheden met samenwerkingspartners of binnen de regio. In enkele gevallen zal blijken dat u andere hulp of meer specialistische hulp nodig heeft. Er zal dan gekeken worden of u kunt worden doorverwezen.

Zowel bij de intake, bij evaluatie als bij afronding van de behandeling wordt u gevraagd om één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe het beloop van de klachten is geweest gedurende de behandeling.

Behandeling

Deze sessies zullen afhankelijk van de therapie 45 of 60 minuten duren en meestal wekelijks. Tijdens de behandeling kan er een evaluatie plaats vinden en het behandelplan eventueel bijgesteld  worden. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie, een korte computervragenlijst en met uw toestemming een brief aan uw huisarts. Eventueel zijn, in overleg, digitale afspraken mogelijk.

Als extra ondersteuning voor de behandeling neemt ik regelmatig deel aan intervisie met vakgenoten. Hier worden anoniem behandelingen met elkaar besproken.

————————————————
Registraties
Kwaliteitsstatuut
Klachten procedure
Privacy statement
Betalingsvoorwaarden