Inclusie SGGZ

Inclusie-criteria SGGZ 

SGGZ-behandeling in de vrijgevestigde praktijk betreft psychotherapie bij meer complexe problematiek dan basis GGZ. Dit gaat meestal om comorbide problematiek (twee AS 1-stoornissen of combi As I en As I) waarbij cliënt gemotiveerd en in staat is aan doelen te werken.

Exclusie-criteria SGGZ 

 • Cliënten die intensievere behandeling nodig hebben dan 1x per week of 1x per twee weken
 • Cliënten die multidisciplinaire behandeling nodig hebben
 • Cliënten die het meest gebaat zijn bij zorg en ondersteuning
 • Cliënte met langdurig vroegkinderlijk trauma
 • Cliënten die verwikkeld zijn in juridische procedures
 • Ernstige depressie
 • Suicidaliteit of andere zelfdestructief gedrag
 • Agressie-problematiek
 • Verslavingsproblematiek
 • Vervolg of nabehandeling bij verslavingsproblemen
 • Ernstige Persoonlijkheidsproblematiek
 • Eetproblematiek/ te lage BMI
 • Ernstige dwangklachten
 • Psychotische klachten
 • Bipolaire stemmingsklachten
 • Complexe psychosociale problematiek (multiproblem)
 • Forensische zorg
 • Ontwikkelingsproblematiek (ADHD, Autistische stoornissen, IQ onder de 80 )