Inclusie BGGZ

Behandeling binnen de basisggz is gericht op lichte tot matige psychische problemen en is kortdurend.

 • Milde stemmingsklachten (o.a. somberheid grootste gedeelte van de dag, verminderde interesse en plezier, vermoeidheid, slaapproblemen en concentratieproblemen).
 • Milde angstklachten (o.a. paniekaanvallen, sociale angst, overmatig piekeren, fobieën, vermijdingsgedrag).
 • Enkelvoudige trauma-gerelateerde klachten (o.a. terugkerende nare herinneringen, beelden of dromen, overmatige alertheid en prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag) n.a.v. een of enkele afgebakende ingrijpende gebeurtenis(sen) uit het verleden.
 • Persisterende rouwstoornis.
 • Milde dwanggedachten of handelingen.
 • Overige klachten (o.a. negatief zelfbeeld, faalangst, levensfaseproblematiek, overbelasting/burnout). Let op! deze klachten worden niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

Exclusie-criteria BGGZ 

 • Diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD en ASS).
 • Hardnekkige patronen die in de persoonlijkheid zijn verweven en waar een langer traject of meer specialistische behandeling voor nodig is.
 • Eetstoornissen, waaronder lichte eetbuistoornis.
 • Crisis gevoeligheid (o.a. indringende zelfmoordgedachten, zelfbeschadigend gedrag)
 • Verslavingsproblemen
 • Vervolg of nabehandeling bij verslavingsproblemen
 • Psychothische klachten
 • Verstandelijke beperking (IQ lager dan 80)
 • Relatietherapie
 • Chronische of terugkerende psychiatrische problematiek, zoals bipolaire stoornis of chronische persoonlijkheidsproblematiek (wordt tevens niet vergoed door de zorgverzekeraar)