Behandeling

Behandeling bestaat uit gesprekken van 45 minuten waarin gesproken wordt over uw problemen, op de wijze waarop u met deze problemen omgaat en mogelijkheden deze aan te pakken. Digitale afspraken zijn mogelijk. U krijgt zicht op de rol van emoties in uw klachten, vervolgens leert u anders met uw klachten om te gaan zodat u er minder last van heeft. De behandeling bestaat veelal uit cognitief gedragstherapeutische technieken aangevuld met andere technieken, bijvoorbeeld EMDR. Digitale afspraken zijn mogelijk.

Dit hangt samen met wie uw behandelaar wordt. In de behandeling maken we gebruik van gestructureerde evaluaties om te kijken of uw klachten/problemen verminderen.

De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie en een korte computervragenlijst.