Samenwerking

bla bla samenwerking
allen apart, toch ook samenwerkend, in overleg, soms doorverwijzing naar elkaar

 

verwijzing naar achterliggend privacy statement of iets dergelijks