Omgaan met kritiek

  • We kunnen ons soms klein of ‘veroordeeld’ voelen als we negatieve feedback krijgen. We gaan ons dan identificeren met ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik ben een slecht mens’, … Als we ons daarmee identificeren, lijkt het alsof dat het zo altijd geweest is en altijd zo zal blijven. Ben jij fundamenteel iemand anders dan de persoon die je was voor je die feedback kreeg?  Als je jezelf bedenkt dat er een ‘jij’ is die dezelfde is voor en na de feedback, dan kan je er misschien vanop een grotere afstand naar kijken. Je bent iemand die feedback gekregen heeft, je bent niet de feedback, je bent niet de gedachte die de ander over jou heeft.
  • Wat vind je zo moeilijk aan de opmerking die je kreeg? Van welke pijn wil je zo graag af? En kan je daar vanaf? Misschien helpt het in deze om de pijn te accepteren i.p.v. je erdoor te laten leiden. Je kan even gaan zitten met de pijn en te ervaren dat het voor nu pijnlijk is.
  • Wat gebeurt er als je de pijn toe laat, en vervolgens een diepe ademhaling op laat volgen. Is de pijn dan nog hetzelfde?
  • Misschien kan de feedback je iets leren. Zit er iets in die boodschap wat je kan helpen groeien als mens of als professional?
  • Als we feedback krijgen, gaan we onszelf soms verantwoorden, ons gedrag aanpassen, weglopen, vermijden dat je feedback krijgt, … . Soms zouden we zelfs willen terugkeren in de tijd om de situatie om te keren omdat het zo een rot gevoel is. Maar zou je dingen anders gedaan hebben als je er op terug kijkt?
  • We doen allemaal dingen om bepaalde gevoelens of gedachten onder controle te krijgen. Waarom gaf de boodschapper jou die bemerking? Mogelijk was er een bepaald gevoel of een bepaalde gedachte die hij of zij daarmee onder controle wilde krijgen, net zoals wij ook ooit onhandige dingen zeggen of doen omdat we controle willen?
  • Al het bovenstaande gaat over negatieve feedback. Maar wat bij positieve feedback? Ook dat kan minstens even moeilijk zijn om mee om te gaan. Ons hoofd kan het dan relativeren, weglachen, tegenspreken of we kunnen dan van onderwerp veranderen enz.  Moet je het geloven om het aan te nemen? Op die manier mis je misschien een hele mooie boodschap die iemand je wil geven…