Nabehandeling bij verslavingsproblemen

Binnen Psycho Praktijk Dronten geven wij monodisciplinaire zorg (Vrijgevestigd sectie II) en bieden wij geen na- of vervolg behandeling wanneer er eerdere behandeling van verslavingsproblematiek bij een instelling (multidisciplinair sectie III) heeft plaats gevonden.