Klachten

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar
Als u klachten heeft over uw behandelaar, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken het indienen van een klacht bij de beroepsvereniging LVVP. Op grond van de Wet BIG vallen wij onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.