Intake

Een intake-gesprek duurt 60 minuten, vervolggesprekken duren 45 minuten (tenzij anders afgesproken). Tijdens de intake worden uw klachten en problemen geïnventariseerd. In enkele gevallen zal blijken dat u andere hulp of meer specialistische hulp nodig heeft. We zullen dan met u kijken of wij u kunnen doorverwijzen. Wij hebben een breed hulpverleningsnetwerk in de regio. Het is belangrijk dat u het gevoel heeft dat het tussen u en uw behandelaar klikt. Mocht u dat gevoel niet hebben, dan kijken we naar andere behandelmogelijkheden binnen onze praktijk of binnen de regio. Tijdens de intake vertellen we wat de meest gangbare behandeling is, gebaseerd op moderne wetenschappelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van uw problematiek wordt in overleg met u, bepaald welk type behandeling het best bij u past.