Gespecialiseerde GGZ

Cognitieve Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie, wat meestal een langerdurende behandeling inhoudt. In deze behandeling leert u zicht te krijgen op de rol van emoties in uw klachten. U leert vervolgens anders met uw klachten om te gaan zodat u er minder last van heeft. In de cognitieve therapie ondezoekt u in nauwe samenwerking met uw therapeut of de negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. In de gedragstherapie staat het gedrag centraal: hoe iemand handelt bepaalt in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. In Cognitieve Gedragstherapie wordt gewerkt met technieken, waarvan de effectiviteit door middel van wetenschappelijk onderzoek voldoende is aangetoond. Nieuwere technieken, EMDR. Aandachtgerichte cognitieve therapie (Mindfulness Based Cognitive Therapy of MBCT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kunnen een goede aanvulling zijn op de reguliere cognitieve gedragstherapie.