Basis sociale vaardigheden

Praatje maken

 • Ga na of je hier een praatje kan maken
 • Kijk de ander aan
 • Groet de ander
 • Zeg iets over wat jullie beiden, zien, horen of voelen
 • Let op de reactie van de ander
 • Ga daarop door (zie ‘luisteren’), stel een vraag of rond het gesprek af

Luisteren

 • Kijk de ander aan
 • Toon interesse, met en zonder woorden
 • Knik en hum, je lichaamshouding gericht op de ander
 • Vraag naar de dingen die je niet begrijpt
 • Herhaal kort wat er gezegd wordt
 • Geef je mening of gevoel
 • Let op de reactie van de ander

Iets bepraten

 • Kies een goed moment
 • Vertel de ander dat je wilt praten en waarover
 • Vertel de ander wat je kwijt wilt (houdt dit kort en zakelijk, hier en nu, geen hele verhalen en ouwe koeien uit de sloot)
 • Vraag wat de ander daar van vindt
 • Luister (zie ‘luisteren’) goed naar de ander
 • Rond het gesprek af met een conclusie

Reageren op kwaadheid

 • Luister aandachtig naar de ander
 • Laat merken dat je ziet dat de ander kwaad is
 • Vraag naar wat je niet begrijpt
 • Laat merken dat je begrijpt waarom de ander kwaad is
 • Als je denkt dat het nu het goede moment is geef je je mening of gevoel

Uiten van kwaadheid

 • Let op je lichaam (o.a. je houding)
 • Ga na of je iets dwars zit
 • Ga na door wie of wat dat komt
 • Kies een goed moment om het te uiten
 • Laat horen dat je kwaad bent en waarom. Wees concreet en beperk het tot deze concrete situatie
 • Luister (zie ‘luisteren’) naar de reactie van de ander
 • (Belangrijk is niet dat je je gelijk krijgt, belangrijk is dat je de ander meedeelt dat je kwaad bent).

Reageren op genegenheid en waardering

 • Let op wat de ander je aan genegenheid of waardering laat merken.
 • Laat tot je doordringen dat die ander iets van jou goed vindt
 • Laat merken dat je dat prettig vindt
 • Geef, als je dat wilt, de ander genegenheid of waardering van jouw kant

Uiten van genegenheid en waardering

 • Ga na wat je prettig vindt aan de ander
 • Beslis of je dat wilt laten merken
 • Kies een goed moment om het te uiten
 • Kijk de ander vriendelijk aan
 • Laat de ander merken wat je prettig vindt, met en zonder woorden
 • Let op de reactie van de ander

Opkomen voor je mening

 • Ga na wat je van de situatie vindt
 • Beslis of je voor je mening op wilt komen
 • Vertel de ander duidelijk en volledig je mening
 • Luister  (zie ‘luisteren’) naar de reactie van de ander
 • Als je daarover niet tevreden bent, zeg dan je mening nog eens.
 • Belangrijk is: het gaat er niet om gelijk te krijgen. Het gaat erom dat je meedeelt wat je mening is.

Tegen de ander ingaan

 • Luister goed naar wat de ander je vraagt of zegt
 • Vraag zo nodig naar wat je er niet van begrijpt
 • Ga na op welke punten je het niet eens bent
 • Vertel de ander duidelijk waar je het niet mee eens bent en waarom
 • Let op de reactie van de ander
 • Maak zo nodig nog eens duidelijk waar je in elk geval niet mee akkoord gaat.Bron: Handboek Groepspsychotherapie, oktober 1994

Omgaan met kritiek