Adem

Ademhalingsoefening

Ademhaling kan helpen in het weer verminderen van de arousal/angstreactie of een andere emotie, een buikademhaling kan daarbij helpen. Het oefenen van de middenrifspier is hierbij belangrijk.

Ademhaling kan helpen in het weer verminderen van de arousal/angstreactie, een buikademhaling kan daarbij helpen. Angstigen ademen vaak met hun borst. Het oefenen van de middenrifspier is hierbij belangrijk.

Om te weten waar die zit:
1) Uitademen tot de allerlaatste snik
2) Even vasthouden
3) In een korte schrikreactie de buik los laten waardoor lucht wordt geademd
– Dit 3 tot 5 x herhalen

4) Vervolgens die schrikreactie vergroten door een buikademhaling (niet te diep, 3-5x)

Bij angst/arousal:
Na 1 t/ 4 een uitgebreide ademhaling (volledig inademen met buik en borst, even vasthouden bij de uiterste inademing), even vasthouden (sec. of 10) en dan uitademen. Voelen wat er met het lijf gebeurt (vaak ontspanning).

Daarna weer 1 t/m 4.

Als de buikademhaling meer eigen wordt, zoveel mogelijk automatiseren.

Succes.