Klachten

Hoe te handelen bij klachten
Als u klachten heeft over uw behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mijzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de beroepsvereniging LVVP.